C hepatīta dienas diskusijas tiešraide

C hepatīta dienas diskusijas tiešraide

KĀ OPTIMIZĒT C HEPATĪTA ĀRSTĒŠANAS SISTĒMU JEB NAUDA NEATRISINA VISAS VAINAS (sākums 12:00)

Šobrīd Latvijā ir nodrošināts pietiekams finansējums C hepatīta izskaušanai, taču iestāžu kapacitāte tik straujam pacientu skaita pieaugumam izrādījusies nepietiekama. Salīdzinot ar citām veselības nozares jomām, C hepatīta ārstēšana pēdējos gados piedzīvojusi būtisku finansējuma pieaugumu. Vēl 2015. gadā tam tika atvēlēti 4 miljoni eiro un valsts daļēji apmaksātu ārstēšanu varēja saņemt tikai vissmagāk slimie pacienti, taču šobrīd finansējums hroniska C hepatīta ārstēšanai ir sasniedzis 15 miljonus un valsts finansēti, mūsdienīgi medikamenti ir pieejami teju visiem pacientiem.

Diemžēl mūsu veselības aprūpes sistēma nav spējusi pielāgoties strauji augošajam pacientu apjomam, un šobrīd ārstēšanas procesu ierobežo un palēnina nepietiekamais speciālistu daudzums. Pacienti, kuri vēlas uzsākt terapiju, saskaras ar dažādām grūtībām – nesamērīgi garām rindām uz vizītēm pie speciālistiem un piekļuvi izmeklējumiem, kam seko mēnešiem ilga gaidīšana, lai saņemtu valsts kompensētos medikamentus.

Pasaules Hepatīta dienai veltītajā diskusijā mēs, C hepatīta pacientu apvienība kopā ar veselības politikas veidotājiem un nozares speciālistiem kopīgiem spēkiem meklēsim veidus, kā optimizēt esošo ārstniecības kārtību un iezīmēsim virzienus nozares virzībai nākošajos gados.

Diskusijā pārrunāsim šādas tēmas:

 1. Esošās C hepatīta ārstēšanas sistēmas optimizēšana pacientiem, kam slimība un tās ārstēšana rit standarta gaitu, lai pēc iespējas vairāk pacientu spētu saņemt ārstēšanu jau šobrīd, bet speciālistiem būtu vairāk laika pievērsties sarežģītāku slimības gadījumu ārstēšanai.
  • Ieteikumi diagnostikas pilnveidei, kas vērsti uz procesu sakārtošanu, izmeklējumu un analīžu veikšanu tādā apmērā, kas ļauj infektologam pieņemt lēmumu bez papildu izmeklējumu nozīmēšanas.
  • Ārstēšanas procesa pilnveides ieteikumi vērsti uz katastrofiski trūkstošu, augsti kvalificētu speciālistu (infektologu) vizīšu skaita optimizēšanu pēc iespējas speciālistus atbrīvojot no ar ārstēšanu nesaistītu pienākumu veikšanas.
  • Priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai, kas būtiski samazinātu lēmuma pieņemšanas termiņu kavēšanos un informācijas aprites apjomu iestādēs. Priekšlikumi skar to likumdošanas aktu grozījumu veikšanu, kas apgrūtina ārstēšanu uzliekot būtisku administratīvu slogu.
  • Citas aktivitātes, kas šobrīd uzsāktas vai ko plānots īstenot nākotnē, lai uzlabotu situāciju C hepatīta pacientiem. Runāsim gan par uzsākto darbu hepatīta ārstēšanai ieslodzījuma vietās, gan iniciatīvu izveidot hepatīta pacientu līdzestības un atbalsta kabinetu.
 2. Sistēmas pilnveide nākotnē, kas vērsta uz ciešāku ģimenes ārstu brīvprātīgu iesaisti C hepatīta ārstēšanas nodrošināšanā gadījumos, kad slimības gaita nav sarežģīta.
 3. Nacionāla mēroga skrīninga kampaņas izveide, ļaujot atklāt tos ar C hepatītu inficētos iedzīvotājus, kas par savu diagnozi nav informēti. Speciālisti lēš, ka vairums vīrusa skarto nezina par savu slimību, tā inficēšanās riskam pakļaujot savus līdzcilvēkus un citus sabiedrības locekļus.

Pēc diskusijas izveidotie priekšlikumi kopā ar speciālistu argumentiem par un pret to ieviešanu tiks apkopoti un nodoti LR Veselības ministrei, politikas veidotājiem un ierēdņiem tālākai ieteikumu izvērtēšanai un iespējamai ieviešanai.

Plašākai informācijai:

Kristaps Kaugurs  |  C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis
+371 28321777  E  hepatitabiedriba [] gmail com

Arhīvs

Notiks C hepatīta dienai veltīta diskusija par ārstniecības kārtības optimizēšanu

Notiks C hepatīta dienai veltīta diskusija par ārstniecības kārtības optimizēšanu

Pēc tam, kad 2017. gadā tika izmainīti nosacījumi valsts kompensētas terapijas saņemšanai, būtiski palielinājās to pacientu loks, kas var saņemt pilnībā apmaksātu ārstēšanu. Šobrīd mēs saskaramies ar nākamo izaicinājumu ārstēšanas sistēmā – straujais pacientu pieaugums ir izraisījis sastrēgumus veselības sistēmā, liekot pacientiem gaidīt garās rindās pie speciālistiem. Pasaules Hepatīta dienai veltītajā diskusijā, kas notiks 25. jūlijā Birojnīcā, veselības politikas veidotāji ar speciālistiem un pacientu apvienības pārstāvjiem kopīgiem spēkiem meklēs veidus, kā optimizēt esošo ārstniecības kārtību un iezīmēs virzienus nozares virzībai nākamajos gados.

Aicinām mediju pārstāvjus un interesentus piedalīties diskusijā š.g. 25.jūlijā pl. 12.00 Birojnīcā, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā. Diskusijas dienā Birojnīcā iespējams saņemt kuponu, ar kuru tajā pašā dienā bez maksas Centrālajā laboratorijā (Šarlotes ielā 1b) var veikt C hepatīta pārbaudi.

Pasākumu ar prezentāciju par C hepatītu un līdz šim paveikto tā ārstēšanas procesa pilnveidē atklās Kristaps Kaugurs, C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis. Tai sekos dr. Ilzes Tolmanes prezentācija par vīrushepatītiem, inficēšanās riskiem, terapijas gaitu un galvenajiem novērotajiem ārstēšanas procesa trūkumiem.

Diskusijā tiks pārrunātas šādas tēmas:

 1. Esošās C hepatīta ārstēšanas sistēmas optimizēšana pacientiem, kam slimība un tās ārstēšana rit standarta gaitu, lai pēc iespējas vairāk pacientu spētu saņemt ārstēšanu jau šobrīd, bet speciālistiem būtu vairāk laika pievērsties sarežģītāku slimības gadījumu ārstēšanai.
  • Ieteikumi diagnostikas pilnveidei, kas vērsti uz procesu sakārtošanu, izmeklējumu un analīžu veikšanu tādā apmērā, kas ļauj infektologam pieņemt lēmumu bez papildu izmeklējumu nozīmēšanas.
  • Ārstēšanas procesa pilnveides ieteikumi, kas vērsti uz infektologa noslodzes mazināšanu un birokrātisku darbību izskaušanu, nekaitējot pacientam
  • Priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai, kas būtiski samazinātu lēmuma pieņemšanas termiņu kavēšanos un liekas informācijas aprites apjomu iestādēs. Priekšlikumi skar to likumdošanas aktu grozījumu veikšanu, kas apgrūtina ārstēšanu ar būtisku administratīvu slogu.
  • Citas aktivitātes, kas šobrīd uzsāktas vai ko plānots īstenot nākotnē, lai uzlabotu situāciju C hepatīta pacientiem. Runāsim gan par uzsākto darbu hepatīta ārstēšanai ieslodzījuma vietās, gan iniciatīvu izveidot hepatīta pacientu līdzestības un atbalsta kabinetu.
 2. Sistēmas pilnveide nākotnē, kas vērsta uz ciešāku ģimenes ārstu brīvprātīgu iesaisti C hepatīta ārstēšanas nodrošināšanā gadījumos, kad slimības gaita nav sarežģīta.
 3. Nacionāla mēroga skrīninga kampaņas izveide, ļaujot atklāt tos ar C hepatītu inficētos iedzīvotājus, kas nezina par savu diagnozi. Speciālisti lēš, ka vairums vīrusa skarto nezina, ka ir inficēti ar C hepatītu, tā inficēšanās riskam pakļaujot savus līdzcilvēkus un citus sabiedrības locekļus.

Pēc diskusijas izveidotie priekšlikumi kopā ar speciālistu argumentiem par un pret to ieviešanu tiks apkopoti un nodoti LR Veselības ministrei, politikas veidotājiem un ierēdņiem tālākai ieteikumu izvērtēšanai un iespējamai ieviešanai.

Ik gadu jūlija beigās tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena. Tās ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību C hepatīta radītajiem draudiem, kā arī profilaktiskajiem pasākumiem C hepatīta izplatības ierobežošanai. C hepatīta pacientu apvienība, kas ir viena no Pasaules Hepatīta dienas īstenotājām Latvijā, ir dibināta 2004. gadā, un jau 14 gadus tā cīnās par pacientu tiesībām un hepatīta izskaušanu.

Plašākai informācijai:

Kristaps Kaugurs  |  C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis
+371 28321777  E  hepatitabiedriba [] gmail com

Arhīvs

Speciālistu trūkums – galvenais šķērslis C hepatīta ārstēšanā

Speciālistu trūkums – galvenais šķērslis C hepatīta ārstēšanā

Šobrīd Latvijā ir nodrošināts pietiekams finansējums C hepatīta izskaušanai, taču iestāžu kapacitāte tik straujam pacientu skaita pieaugumam izrādījusies nepietiekama. Pasaules Hepatīta dienai veltītajā diskusijā, kas notiks 25. jūlijā Birojnīcā, veselības politikas veidotāji ar speciālistiem un pacientu apvienības pārstāvjiem kopīgiem spēkiem meklēs veidus, kā optimizēt esošo ārstniecības kārtību.

Salīdzinot ar citām veselības nozares jomām, C hepatīta ārstēšana pēdējos gados piedzīvojusi būtisku finansējuma pieaugumu. Vēl 2015. gadā tam tika atvēlēti 4 miljoni eiro un valsts apmaksātu ārstēšanu varēja saņemt tikai vissmagāk slimie pacienti, taču šobrīd finansējums hroniska C hepatīta ārstēšanai ir sasniedzis 15 miljonus un valsts finansēti medikamenti ir pieejami teju visiem pacientiem.

Diemžēl mūsu veselības aprūpes sistēma nav spējusi pielāgoties strauji augošajam pacientu apjomam, un šobrīd ārstēšanas procesu ierobežo un palēnina nepietiekamais speciālistu daudzums.  Pacienti, kuri vēlas uzsākt terapiju, saskaras ar dažādām grūtībām – nesamērīgi garām rindām uz vizītēm pie speciālistiem un piekļuvi izmeklējumiem, kam seko mēnešiem ilga gaidīšana, lai saņemtu valsts kompensētos medikamentus.

Lai uzlabotu ārstēšanas pieejamību, no 2017. gada nogales medikamentus C hepatīta ārstēšanai var saņemt ne tikai Rīgā, bet arī reģionālajās slimnīcās Liepājā un Daugavpilī. Tomēr šīs izmaiņas izrādījušās nepietiekamas – reģionos dzīvojošo pacientu interese ir tik liela, ka rindas pie speciālistiem šajās slimnīcās ir mēnešiem ilgas un ir nepieciešams meklēt vēl papildus risinājumus speciālistu atslogošanai.

Aicinām mediju pārstāvjus un interesentus piedalīties diskusijā š.g. 25.jūlijā pl. 12.00 Birojnīcā, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā.

Ik gadu jūlija beigās tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena. Tās ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību C hepatīta radītajiem draudiem, kā arī profilaktiskajiem pasākumiem C hepatīta izplatības ierobežošanai. C hepatīta pacientu apvienība, kas ir viena no Pasaules Hepatīta dienas īstenotājām Latvijā, ir dibināta 2004. gadā, un jau 14 gadus tā cīnās par pacientu tiesībām un hepatīta izskaušanu.

Plašākai informācijai:

Kristaps Kaugurs  |  C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis
+371 28321777  E  hepatitabiedriba [] gmail com

Arhīvs

Diskutēs par C hepatīta izplatības ierobežošanu

Diskutēs par C hepatīta izplatības ierobežošanu

Atzīmējot Pasaules Hepatīta dienu š.g. 28. jūlijā, C hepatīta pacientu apvienība sadarbībā ar Latvijas infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociāciju organizēs apaļā galda diskusiju “Par dzīvi bez C hepatīta”. Diskusijas mērķis ir novērtēt jaunās C hepatīta ārstēšanas rezultātus, pārrunāt Pasaules Veselības organizācijas centienus izskaust hepatītu līdz 2030. gadam un kopīgi ar Latvijas atbildīgo institūciju pārstāvjiem vienoties par turpmākajiem soļiem, lai izdotos realizēt pieņemto rīcības plānu C hepatīta izplatības ierobežošanai.

Ir pagājis pusotrs gads, kopš C hepatīta ārstēšanā Latvijā tika uzsākts pārejas process no interferona terapijas uz  mūsdienīgu un efektīvu bez interferona terapiju. Šī perioda ietvaros ir uzsākta atteikšanās no vecajām interferona terapijām, pilnveidots pacientu reģistrs un optimizēta lēmumu pieņemšanas kārtība valsts apmaksāto terapiju piešķiršanai.

C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis Kristaps Kaugurs: “Starp nozīmīgākajiem šī gada notikumiem varu minēt C hepatīta izplatības ierobežošanas plāna pieņemšanu nākamajiem gadiem. Tomēr pats svarīgākais notikums ir valsts izpratnes maiņa par C hepatīta infekcijas izplatības riska nozīmīgumu 2017. gadā, tam piešķirot 10,56 milj. euro no valsts budžeta, kas ir gandrīz par 2 reizēm vairāk, kā pērn. Nedrīkst aizmirst, ka puse šo līdzekļu piešķirti Eiropas Komisijas (EK) virsuzraudzībā, tādēļ mums jāspēj pārliecināt EK, ka izvēlētais ieguldījums ir atbilstošs un tiek veiksmīgi īstenots.”

Pasaules Hepatīta dienas ietvaros par tradīciju ir kļuvis rīkot diskusiju “Par dzīvi bez C hepatīta!” Šī gada diskusijas galvenā tēma un vienlaikus cēls un ambiciozs mērķis, ir Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) un starptautisko hepatīta pacientu apvienību kopīgi nospraustā apņemšanās līdz 2030 gadam likvidēt C hepatītu kā nozīmīgu draudu mūsdienu sabiedrības veselībai. Arī Latvija ir spērusi nozīmīgus soļus šīs apņemšanās izpildei, tāpēc vēl jo svarīgāk ir novērtēt padarīto un plānot vēl īstenojamo.

Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties diskusijā š.g. 28.jūlijā, laikā no plkst. 12.00 līdz 14.00 Birojnīcā, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā. Gan pirms, gan pēc diskusijas “E.Gulbja laboratorija” ikvienu interesentu laipni aicina veikt bezmaksas C hepatīta eksprestestu.

Diskusijā piedalīsies LR Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra un LR Saeimas pārstāvji, kā arī nozares vadošie ārsti.

Diskusijas laikā tiks aplūkotas sekojošas tēmas:

 • Izmaiņas pēc jaunās C hepatīta terapijas uzsākšanas 2016.gadā. Kā efektīvākas terapijas ieviešana un līdzmaksājuma atcelšana ir ietekmējusi C hepatīta pacientu situāciju Latvijā?
 • Ārstēšanas un informācijas pieejamība C hepatīta pacientiem Latvijā. Kas izdarīts līdz šim un kādi būtu veicamie soļi nākotnē?
 • Darbs pie C hepatīta pacientu reģistra izveides.
 • Preventīvi pasākumi C hepatīta izplatības ierobežošanai.
 •  Kā C hepatīta diagnoze ietekmē pacientu sociālo stāvokli (attieksmi no līdzcilvēkiem, darba devēja). Veicamie soļi, lai mazināt mītus par inficēšanos ar C hepatītu.

Atgādinām, ka ik gadu 28. jūlijā tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena, kuras ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību C hepatīta radītajiem draudiem, kā arī profilaktiskajiem pasākumiem C hepatīta izplatības ierobežošanai. C hepatīta pacientu apvienība, kas ir viena no Pasaules Hepatīta dienas īstenotājām Latvijā, ir dibināta 2004. gadā, un jau 13 gadus tā cīnās par pacientu tiesībām un hepatīta izskaušanu.

Plašākai informācijai:

Kristaps Kaugurs  |  C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis
+371 28321777  E  hepatitabiedriba [] gmail com

Arhīvs