Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam

19/11/2020Sarakste ar iestādēm

Rīgā, 2020. gada 20. novembrī

Latvijas Republikas Veselības ministrijai
Brīvības iela 72, Rīga
vm@vm.gov.lv
kristine.sica@vm.gov.lv

Komentāri un jautājumi par dokumentu
“Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”

Lai varētu sasniegt Pasaules Veselības organizācijas izvirzīto mērķi – līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu sabiedrības veselībai, lūdzam iekļaut pamatnostādnēs sekojošo:

  1. Nodrošināt valsts budžeta finansējuma saglabāšanu esošajā apjomā turpmākai C hepatīta ārstēšanai arī pēc 2020. gada;
  2. Iesaistot vadošos speciālistus, izstrādāt infekciju ierobežošanas rīcības plānu 2021.-2023. gadam ar budžetu C hepatīta skrīningam un ārstēšanai, kā arī rekomendācijas C hepatīta skrīningam;
  3. Veicināt hroniska C hepatīta pacientu identificēšanu populācijā, aicinot iedzīvotājos veikt C hepatīta testu vismaz 1 reizi mūžā un papildinot kardiovaskulārā skrīninga programmu ar ALAT rādītāja pārbaudi pie ģimenes ārsta;
  4. Turpināt ģimenes ārstu izglītošanu par C hepatīta diagnostiku un pacienta aprūpi pēc terapijas saņemšanas;
  5. Palielināt ģimenes ārstiem piešķirto budžetu C hepatīta izmeklējumiem;
  6. Veikt koordinētu starpinstitūciju darbu, lai turpinātu mērķtiecīgu C hepatīta izskaušanu ieslodzījumu vietās u. c. paaugstināta riska iestādēs, tostarp izveidojot atbilstošu algoritmu un veicot izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.276 “Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība”, stingri nosakot nepieciešamību ieslodzītajiem, nonākot ieslodzījuma vietā, veikt C hepatīta, B hepatīta un HIV infekcijas pārbaudi. + Statistika liecina, ka IVNL un C hepatīta slogs cietumos joprojām ir augsts, izplatības ierobežojumi, skrīnings un ārstēšana ir zem optimālā līmeņa. Lai ierobežotu C hepatīta izplatību ne tikai cietumos, bet arī sabiedrībā aicinām vienoties starp ministrijām un cietumu departamentiem un testēt visus cietumniekus uz C hepatītu un vīrusa pozitīvos izārstēt.
  7. Plānot C hepatīta skrīningu citās paaugstināta riska grupās – psihoneiroloģisko pacientu klīnikās, sociālās aprūpes centros, patversmēs – tie ir pacienti, kuri bieži nonāk stacionāros, un, ja ir C hepatīta pozitīvi, var inficēt citus.

C hepatīta pacientu apvienība

Kristaps Kaugurs

Arhīvs