C hepatīta dienas diskusijas tiešraide

24/07/2019 | Hepatīta diena

KĀ OPTIMIZĒT C HEPATĪTA ĀRSTĒŠANAS SISTĒMU JEB NAUDA NEATRISINA VISAS VAINAS (sākums 12:00)

Šobrīd Latvijā ir nodrošināts pietiekams finansējums C hepatīta izskaušanai, taču iestāžu kapacitāte tik straujam pacientu skaita pieaugumam izrādījusies nepietiekama. Salīdzinot ar citām veselības nozares jomām, C hepatīta ārstēšana pēdējos gados piedzīvojusi būtisku finansējuma pieaugumu. Vēl 2015. gadā tam tika atvēlēti 4 miljoni eiro un valsts daļēji apmaksātu ārstēšanu varēja saņemt tikai vissmagāk slimie pacienti, taču šobrīd finansējums hroniska C hepatīta ārstēšanai ir sasniedzis 15 miljonus un valsts finansēti, mūsdienīgi medikamenti ir pieejami teju visiem pacientiem.

Diemžēl mūsu veselības aprūpes sistēma nav spējusi pielāgoties strauji augošajam pacientu apjomam, un šobrīd ārstēšanas procesu ierobežo un palēnina nepietiekamais speciālistu daudzums. Pacienti, kuri vēlas uzsākt terapiju, saskaras ar dažādām grūtībām – nesamērīgi garām rindām uz vizītēm pie speciālistiem un piekļuvi izmeklējumiem, kam seko mēnešiem ilga gaidīšana, lai saņemtu valsts kompensētos medikamentus.

Pasaules Hepatīta dienai veltītajā diskusijā mēs, C hepatīta pacientu apvienība kopā ar veselības politikas veidotājiem un nozares speciālistiem kopīgiem spēkiem meklēsim veidus, kā optimizēt esošo ārstniecības kārtību un iezīmēsim virzienus nozares virzībai nākošajos gados.

Diskusijā pārrunāsim šādas tēmas:

 1. Esošās C hepatīta ārstēšanas sistēmas optimizēšana pacientiem, kam slimība un tās ārstēšana rit standarta gaitu, lai pēc iespējas vairāk pacientu spētu saņemt ārstēšanu jau šobrīd, bet speciālistiem būtu vairāk laika pievērsties sarežģītāku slimības gadījumu ārstēšanai.
  • Ieteikumi diagnostikas pilnveidei, kas vērsti uz procesu sakārtošanu, izmeklējumu un analīžu veikšanu tādā apmērā, kas ļauj infektologam pieņemt lēmumu bez papildu izmeklējumu nozīmēšanas.
  • Ārstēšanas procesa pilnveides ieteikumi vērsti uz katastrofiski trūkstošu, augsti kvalificētu speciālistu (infektologu) vizīšu skaita optimizēšanu pēc iespējas speciālistus atbrīvojot no ar ārstēšanu nesaistītu pienākumu veikšanas.
  • Priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai, kas būtiski samazinātu lēmuma pieņemšanas termiņu kavēšanos un informācijas aprites apjomu iestādēs. Priekšlikumi skar to likumdošanas aktu grozījumu veikšanu, kas apgrūtina ārstēšanu uzliekot būtisku administratīvu slogu.
  • Citas aktivitātes, kas šobrīd uzsāktas vai ko plānots īstenot nākotnē, lai uzlabotu situāciju C hepatīta pacientiem. Runāsim gan par uzsākto darbu hepatīta ārstēšanai ieslodzījuma vietās, gan iniciatīvu izveidot hepatīta pacientu līdzestības un atbalsta kabinetu.
 2. Sistēmas pilnveide nākotnē, kas vērsta uz ciešāku ģimenes ārstu brīvprātīgu iesaisti C hepatīta ārstēšanas nodrošināšanā gadījumos, kad slimības gaita nav sarežģīta.
 3. Nacionāla mēroga skrīninga kampaņas izveide, ļaujot atklāt tos ar C hepatītu inficētos iedzīvotājus, kas par savu diagnozi nav informēti. Speciālisti lēš, ka vairums vīrusa skarto nezina par savu slimību, tā inficēšanās riskam pakļaujot savus līdzcilvēkus un citus sabiedrības locekļus.

Pēc diskusijas izveidotie priekšlikumi kopā ar speciālistu argumentiem par un pret to ieviešanu tiks apkopoti un nodoti LR Veselības ministrei, politikas veidotājiem un ierēdņiem tālākai ieteikumu izvērtēšanai un iespējamai ieviešanai.

Plašākai informācijai:

Kristaps Kaugurs  |  C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis
+371 28321777  E  hepatitabiedriba [] gmail com

Arhīvs