Your address will show here +12 34 56 78

Svarīgākie notikumi

2014

Saeimā piešķir 90% kompensāciju HCV terapijai

Iniciatīva sākta 2012. gada 21. maijā, savākusi 9’229 parakstus.Sabiedrības iniciatīva PAR DZĪVI BEZ C HEPATĪTA!Iniciatīva kopā savākusi 13 600 parakstus (ieskaitot bez ManaBalss.lv palīdzības savāktos aprakstus), kuri tika iesniegti Saeimā. Saeimā tika panākta vienošanās par 90% kompensāciju zālēm, tika uzdots MK rast iespēju 2014.gadā finansēt šāda apjoma kompensāciju, taču MK atbildējusi, ka tas nav iespējams, un ātrākais to varēs pārskatīt 2015.gada budžeta ietvarā. Pēc diviem gadiem, MK izpildīja tam uzdoto uzdevumu un piešķīra 100% finansējumu C hepatīta ārstēšanai. Šī ir pirmā iniciatīva, kas apkopojusi fiziski vāktus un elektroniski vāktus parakstus..Read More

2013

Bezmaksas ārstēšana bērniem

Pateicoties Hepatīta biedrības neatlaidībai, vairāk kā 13600 pilsoņu atbalstam un citu nevalstisko organizāciju aktīvai darbībai savās interešu jomās kopīgiem spēkiem tiek panāksts Saeimas lēmums: Sākot ar 2013. gadu bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam visas valsts kompensētās terapijas tiek segtas 100% apmērā, tostarp Hepatīta C ārstēšana.

2012

13600 pacientu paraksti

Iniciatīva sākta 2012. gada 21. maijā, savākusi 9’229 parakstus.Sabiedrības iniciatīva PAR DZĪVI BEZ C HEPATĪTA!Iniciatīva kopā savākusi 13 600 parakstus (ieskaitot bez ManaBalss.lv palīdzības savāktos aprakstus), kuri tika iesniegti Saeimā. Saeimā tika panākta vienošanās par 90% kompensāciju zālēm, tika uzdots MK rast iespēju 2014.gadā finansēt šāda apjoma kompensāciju, taču MK atbildējusi, ka tas nav iespējams, un ātrākais to varēs pārskatīt 2015.gada budžeta ietvarā. Pēc diviem gadiem, MK izpildīja tam uzdoto uzdevumu un piešķīra 100% finansējumu C hepatīta ārstēšanai. Šī ir pirmā iniciatīva, kas apkopojusi fiziski vāktus un elektroniski vāktus parakstus..Read More

2004

Tiek dibināta Hepatīta biedrība

Tiek dibināta Hepatīta biedrība

kljzshdflua h;bvajk hinaslkdnv;s kkļvas nvajd’;sldf;alh ans aisjfasl;dmc’;lask ijdalkm nhvfbxlkjfblskajb abvdla